Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)


Privacy Policy UNKctc

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

UNKctc neemt privacy heel serieus en neem daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op via info@UNKctc.nl.


Contactgegevens

UNKctc is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Esther Unk
UNKctc
Koninginneweg 93
06-21278163

Esther Unk is de Functionaris Gegevensbescherming van UNKctc. Zij is te bereiken via info@UNKctc.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

UNKctc verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

> Voor- en achternaam;
> Geboortedatum;
> Adresgegevens;
> Telefoonnummer;
> E-mailadres;
> Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
> Gegevens over jouw activiteiten op de website – deze worden anoniem verwerkt


Bijzondere en/of persoonsgegevens die wij verwerken

UNKctc verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

> Gezondheid. Deze informatie verstrek je tijdens de coachings- en trainingsconsulten om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van UNKctc.

De website van UNKctc en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@UNKctc.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

UNKctc verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
> Het afhandelen van jouw betaling;
> Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
> Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
> Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
> Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
> Om goederen en diensten bij je af te leveren;
> UNKctc analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
> UNKctc verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
> Om training & consulten op maat te geven

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

UNKctc bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

> Persoonsgegevens – indien klant, bewaartermijn wettelijke plicht – 15 jaar, anders 1 jaar.

Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens consulten: voor coachings klanten geldt dat er een geanonimiseerd dossier wordt aangelegd, die we verplicht zijn 15 jaar te bewaren, waarin verslag wordt gelegd van de coachingsbijeenkomsten en gegevens die voor je behandeling noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld over eerdere behandelingen. Als behandelende therapeut/coach/counsellor heb ik alleen toegang tot deze gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Dossiers van coaching klanten worden geanonimiseerd bewaard.
> Standaard persoonsgegevens – Fiscale Bewaartermijn 7 jaar
> Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informative – Zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief.


Delen van persoonsgegevens met derden

UNKctc verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Naam en emailadres en indien je een betalende klant bent ook adresgegevens worden alleen gedeeld met de boekhouder (voor het opmaken van facturen en controleren van betalingen en belastingaangifte), en met de emailprovider voor (marketing)activiteiten (zoals LaPosta nieuwsbrieven verzending) waar vanuit de mailings worden verstuurd en met de bank indien er betalingen gedaan zijn.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. UNKctc blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

UNKctc gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. UNKctc gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Op de websites van UNKctc zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken” en/of delen) op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. UNKctc heeft hier geen invloed op. Als je wil weten hoe deze kanalen met jouw gegevens omgaan zal je zelf hun eigen Privacy Verklaring goed moeten doorlezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/155833707900388

Wanneer wij gebruik maken van Facebook Ads of andersoortige marketingactiviteiten dan gebeurt dit met geanonimiseerde gegevens. Kijk hiervoor bij de privacy verklaring en de gegevensverwerking op Facebook.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het is alleen mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.


Gegevens inzien, aanpassen en wijzigen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door UNKctc en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@UNKctc.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

UNKctc wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

UNKctc neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heb je toch een klacht met betrekking tot het privacy beleid?
Neem dan gerust contact op via info@UNKctc.nl zodat wij gezamenlijk kunnen zoeken naar een oplossing.